หากถามเด็กคนหนึ่ง ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กๆ ก็คงตอบกันได้แน่นอนใช่ไหมคะ ว่าโตขึ้นเราจะเป็นอะไร แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทำให้เมื่อวันเวลาผ่านไป ความคิดเราก็เปลี่ยน และบางครั้งบางที สภาพแวดล้อมของการดำรงชีิวิต ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราได้เป็นในสิ่งที่ใฝ่ฝันเสมอไป

ทำให้หลายคนตกรถไฟกลางคัน ไปไม่ถึงฝัน เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป

แต่ก็มีอีกหลายคน ที่ถึงแม้ ชีวิตมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ฝัน แต่เขาก็ยังมุมานะ หาทางเดินไปให้ถึงฝันให้ได้ ไม่ว่าจะยากลำบากสักแค่ไหน ก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงเส้นชัย และพยายามเข้าใกล้เป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังเช่นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้

ไม่ทราบต้นฉบับที่มาแน่ชัด แต่อยากเก็บเรื่องราวนี้เอาไว้ที่ดีแบบนี้เอาไว้ อาจจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน

เรื่องของคนอยากเป็นนายร้อย จปร สำหรับคนอายุเกินเกณฑ์ที่จะสอบสอบเข้าเป็นนร. เตรียม ท ห า ร

“คุณแคน” หรือ นร. เตรียม ท ห า ร เทวากร วังแง่ เป็นอีกคนที่ใช้เส้นทางนี้

ในการเข้ามาเป็นนร. เตรียม ท ห า ร ในส่วนของกองทัพบก(นายร้อย จปร. )

เดิมคุณแคนเป็นนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ตอนเรียนก็หารายเสริมโดยการทำงานเป็น พนง. เติมน้ำมันในปั้ม แต่เมื่อถึงคราวคัดเลือก ท ห า ร กองประจำการ

คุณแคนได้มีโอกาสไปเป็น ท ห า ร ประจำการ และได้หาความก้าวหน้าโดยการสอบเข้ามาเป็น นร. นายสิบ ท ห า ร บก

ระหว่างที่คุณแคนเรียนที่ รร.นายสิบ ท ห า ร บก คุณแคนได้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก ขยันอ่านหนังสือถึงดึกตลอด

เเละได้สอบชิงโค้วตามาเป็น นร. เตรียม ท ห า ร ในส่วนของกองทัพบก(นายร้อย จปร )ได้สำเร็จ

ปัจจุบันเเคนเป็นนร. เตรียม ท ห า ร ชั้นปีที่ 2 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

และคุณแคนได้ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีความันเอาไว้ว่า

“ใครที่อายุเกินที่จะสอบเป็นนร. เตรียม ท ห า ร แล้ว ก็อย่าหมดหวังนะครับ มีโอกาสให้ทุกคนที่พยายามครับ”

เห็นไหมคะว่า ไม่ว่าเราจะเกิดมาบนพื้นฐานครอบครัวแบบไหน ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วล่ะก็ ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความพยายามของเราได้หรอก ดังสุภาษิตที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า “เก่งไม่กลัว กลัวขยัน” เพราะคนเก่ง หากเกียจคร้านแล้วล่ะก็ สุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ทุกอย่างให้แก่คนขยัน

ไม่ทราบต้นฉบับที่มา แต่รวบรวมเนื้อหาจากหลายแหล่ง

ขอบคุณเจ้าของโพต์และเจ้าของภาพ

นำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น

ปริญญาชีวิต

By admin