คนไร้บ้าน หรือ Homeless หนึ่งในปัญหาสังคมปัจจุบันเปรียบเสมือนฝุ่นใต้พรมของ รั ฐ บ า ล ที่เป็นปัญหามาอย่างช้านานในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็น รั ฐ บ า ล ไหนหรือยุคสมัยไหนก็ไม่สามารถแก้ไขให้หมดสิ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

และจำนวนผู้ไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนยังเพิ่มมากขึ้นด้วย จากสถิติข้อมูลของมูลนิธิอิสรชน ช่วยเหลือคนเร่ร่อน

wบว่า ในปี 256O มีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะจำนวน 3,63O คน เป็นชาย 2,2O3 คน และหญิง 1,427 คน

ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2559 จำนวน 175 ราย(ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ www.thairath.co.th/scoop/17O829O)

บนโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 2O พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ใช้ facebook อลงกรณ์ พยัคฆ์บูรwา ได้ออกมา เ ผ ย แ พ ร่ เรื่องราวการทำความดีหลังเข้าช่วยเหลือ 6 ชีวิต

ที่อาศัยรถสามล้อพ่วงข้างนอน ค่ำไหนนอนนั้น โดยทั้ง 6 ชีวิตนี้มีคน 2 คน กับสุนัข 4 ตัว ที่ไปไหนไม่เคยทิ้งกัน

โดยผู้ใช้ facebook ดังกล่าวได้ออกมาเล่าเรื่องราวนี้ว่า…

“ขับขี่ผ่านไปแถว ลานดินข้างปั้มบางจาก ทุ่งเคล็ด ถ. สายชลบุรี-บ้านบึง และผู้โพสต์เรื่องราวยังได้ฝากมองครอบครัวนี้ด้วย 6 ชีวิต บนสามล้อพ่วง คน 2 สุนัข 4 หลังจากแม่มันไปท้องมาและลาจากโลกไป แล้วต้องเลี้ยงไว้เพราะสง ส า ร”

สองสามีภรร ย า ชาวมหาชัยไร้บ้านอาศัย ใช้ชีวิตตามที่ต่าง ๆ นอนในที่ดินว่างเปล่า

หาเก็บของเก่าเลี้ยงตัวและสุนัข ที่นอนประจำอยู่ที่ลานดินข้างปั้มบางจากทุ่งเคล็ด ริม ถ. สายชลบุรี-บ้านบึงได้มอบ ข้าว ส า ร น้ำดื่ม มาม่า ผ้าห่ม และ เ งิ น ค่าน้ำมันเพื่อได้ออกไปหากิน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน

แหล่งที่มา: facebook อลงกรณ์ พยัคฆ์บูรwา

เรื่องราวนี้เพียงแค่ต้องการสื่อถึงเรื่องความมีน้ำใจต่อผู้อื่นเท่านั้น มิได้มีเจตนาอื่นใด

เพราะในสังคมปัจจุบันนี้ น้ำใจหายากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

เราจึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนมีน้ำใจต่อกัน แม้แต่คน สั ต ว์ หรือสิ่งใดก็ตาม

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

By admin