เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังติ ดกร ะแ สในโลกโซเชียล และเหล่าบรรดาชาวเน็ตและค อข่าวทั้งหลายกำลังให้การติ ดต ามความเค ลื่ อนไ ห ว กันอย่างมากมายเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวความรักที่กำลังจะเ กิ ดการแต่งงานขึ้น แต่ดันย กเ ลิ กการจัดงานแต่งอย่างก ะทั นหั น เราไปชมเรื่องราวกันเลยจ้า

กรณีปร ะเ ด็ นดร าม่ าในโ ล กอ อนไ ล น์ เรื่องของเจ้าสาวโ ด นเ ทงานเเต่ง คบกันมา9ปีไม่มีความหมาย

โดยผู้เ สี ยห ายคือ น้องการ์ตูน กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ ซึ่งก็ได้เตรียมงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว

แต่พอใกล้วันแต่งงานเเค่ไม่กี่วัน จู่ๆทางเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแต่ง

โดยให้เ ห ตุผลสั้นๆง่ายๆว่า ไม่มีเ งิ นสินสอด ล่าสุด น้องการ์ตูน เจ้าส าว ได้ไปออกรายการโหนกร ะเเ ส เ ปิ ดใ จหมดเปลือกทุกเรื่องราว

สำหรับความเค ลื่ อนไ ห วล่าสุดนั้น ในวันที่ 23 พ.ย.64 ฝั่งของเจ้าส าว คือ น้องการ์ตูน

ได้ไปรายการโหนกร ะแ ส ที่มี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

โดยน้องการ์ตูน ได้ให้สั มภ า ษ ณ์ เป็นเเขกรับเชิญในรายการพร้อม คุณแม่ และ น้ำตาล พี่ส าว รวมทั้ง ท น า ย นิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ

ที่ผ่านมาเขาเคยน อ กใ จเรามัย เคยปั นใ จมีห ญิ งอื่นมั้ย?

การ์ตูน : เท่าที่รู้จักก่อนห น้ านี้ ไม่มีเรื่องผู้ห ญิ งค่ะ

9 ปีที่ผ่านมา เวลาไปเที่ยว ไปทานข้าว ช่วยกันจ่ าย หรือเราเ ลี้ ยงเขา?

การ์ตูน : มีการแ ช ร์บ้างค่ะ แต่ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนจ่ ายบ้าง แต่เขาจะเป็นคนเ ติ มน้ำ มั น ค่ากินหนูจ่ ายบ้าง เขาจ่ ายบ้าง แ ช ร์กันบ้าง ถ้าเรามีมากก็จ่ ายให้มาก ถ้าเขามีมากก็จ่ ายให้เรา เราดูแลซึ่งกันและกันค่ะ

ฐ าน ะทางบ้านเขาเป็นยังไง?

การ์ตูน : ฐ าน ะเขาดีนะคะ เขามีธุ รกิ จส่ วนตั ว คิดว่าไม่น่ามี ปั ญ ห า เรื่องเ งิ นค่ะ เขาทำอาชีพเปิดอู่ซ่ อมรถที่ชุมพรค่ะ

ความรักสุกงอม คบมา 9 ปี ต้องเป็นฝั่งเป็นฝา เขาขอเราแต่งงานหรือยังไง?

การ์ตูน : เขาขอหนูแต่งงานที่หัวหินค่ะ

เปิด ค ลิ ป วันขอแต่งงาน ทำไมเอาภาพมาให้เ ปิ ด ไม่เป็นการต อ กย้ำ ตั วเองเหรอ?

การ์ตูน : หนูคิดว่าที่ออกมาวันนี้ไม่มีอะไรต้อง อ า ย แล้ว หนูอยากเ ตื อ น เป็นอุ ท า ห ร ณ์ให้ผู้ห ญิ งทุกคน ระยะเวลา 9 ปีไม่ได้พิ สู จ น์อะไรเลยค่ะ (ร้ อ ง ไ ห้) อยากให้ผู้ห ญิ งที่กำลังคิ ดแต่งงาน

อย่าคิดฝ ากชี วิ ต ไว้ที่ผู้ช ายคนนึง ให้เรายื นได้ด้วยตัวเองค่ะ พอเวลาเขา ทิ้ ง เราไปแล้ว เราจะ ล้ ม ค่ะ ขอให้คิดดีๆ เอาเ ค สหนูเป็นอุ ท า ห ร ณ์ค่ะ

ฝ่ายช ายกำหนดแต่งงานคือ?

การ์ตูน : 14 พ.ย. 2564 ก่อนหน้านั้นไม่ได้มีเ ห ตุก ารณ์อะไร รักกันดี พอฝ่ ายช ายไปหา ฤกษ์ที่วัดแห่งหนึ่ง ก็ได้ฤกษ์วันที่ 14 หนูก็ดีใจ เตรียมงาน จ อ ง ทุกอย่าง จ อ ง มาเรื่อยๆ เขาให้เราเป็นคนจัดการเรื่องนี้

โดยล่าสุดได้ยื นยั นว่าถ้าในวันข้างห น้ าฝ่ ายช ายกลับมาขอคื นดีเธอจะไม่กลับไป วันนี้ที่มาคือมาท ว ง ศั ก ดิ์ ศ รี ของตั วเองคืน

หนูทำให้พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว วงศ์ตระกูลเ สื่ อ ม เ สี ย ชื่ อเ สี ยง เพื่อนทุกคนเขาตั้งใจจะมางานเขาออกเ งิ น เตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าส าวทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเขาอยากจบกับหนู ได้

แต่ขอให้เป็นลูกผู้ช ายหน่อย โทรมาบอกกับหนูเอง ตอนจีบหนูทำไมทำได้ แต่พอตอนจะ ทิ้ ง ให้พี่ส าวโทรมาบอกว่า เกมขอจบ เท่านี้เอง

หนูไม่มีทางกลับไป จำห น้ าผู้ห ญิ งคนนี้เอาไว้นะคะ ไม่มีทางกลับไปเ ด็ ด ข า ด แม้ว่าจะยังรักหรือยังห่ วงใ ย ไม่มีทางกลับไปเ ด็ ด ข า ด

คุณได้ทำ ล า  ยความเ ชื่ อใ จตลอด 9 ปีของเราไปแล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องออกมารั บผิ ดช อ บกับสิ่งที่ทำลงไป แม่เราเป็น ห นี้ เป็นสิ น อย่า ห นี ปั ญ ห า

ล่าสุดนางสาวการ์ตูน อดีตเจ้าส าว เ ปิ ดใ จว่า ตอนแรกตนเริ่มทำใจได้บ้าง แต่เมื่อได้ดู สั ม ภ า ษ ณ์ ของฝ่ า ยช าย ตนก็กลับมาเ สี ยใ จและทำใ จไม่ได้อีกครั้ง การแต่งงานต้องตกลงกันทั้ง 2 ฝ่ าย

ไม่เช่นนั้นคงจะจัดงานไม่ได้ โดยอีกฝ่ายตกลงรับห น้ าที่จัดหาขันหมากและสินสอด ส่วนงานอื่น ๆ ตนจะรับผิดชอบ ดังนั้นหากตนจะเป็นคนจัดการจัดแจงงานต่าง ๆ

ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ตนก็จะถามฝ่ ายช ายตลอดว่าชอบไหม ที่ฝ่ ายช ายบอกเป็นการบั งคั บนั้นเป็นไปไม่ได้ ไม่อย่างนั้นรูปพรีเวดดิ้งอีกฝ่ ายคงไม่ ยิ้ ม ออกมา

ตนรู้สึกเ สี ยใ จที่อีกฝ่ ายให้สั ม ภ า ษ ณ์ ว่าถูกบั งคั บทุกอย่าง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ ายช ายไม่เคยบอกว่าไม่พร้อม และไม่เคยแสดงความเ ห็ นใด ๆ เช่น

การ ถ่ า ย ค ลิ ป ขอแต่งงาน ตนขอชี้แ จ งว่า ถ่ า ย ไม่ถึง 10 รอบ ตามที่อีกฝ่ าย อ้ า ง การ ถ่ า ย ค ลิ ป ขอแต่งงาน วันนั้นเป็นวันครบรอบที่คบกัน โดยตนเป็นคนจ อ ง โ ร ง แ ร ม จริง

เพราะตลอดระยะเวลาที่ค บห ากัน ตนเป็นคนจองและจ่ ายเ งิ นเองตลอด ซึ่งก่อนหน้าที่จะ ถ่ า ย ค ลิ ป ตนก็ได้จัดห้องโรยดอกไม้บนเ ตี ย ง เพื่อเ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ฝ่ ายช ายในวันครบรอบ 8 ปี

การ ถ่ า ย ค ลิ ป ขอแต่งงาน ตนก็เป็นผู้ห ญิ งคนหนึ่ง ซึ่งผู้ห ญิ งทุกคนก็อยากถู กขอแต่งงาน แม้จะมีการลงวันที่แต่งงานไว้แล้ว โดยฝ่ ายช ายเป็นคนบอกตนเองว่าจะขอแต่งงานในวันครบรอบ

ซึ่งแหวนที่ใช้ ฝ่ ายช ายเป็นคนซื้ อให้ต น ร าค า 70,000 บาท ส่วนแหวนของฝ่ ายช าย ตนเป็นคนซื้ อให้ ร า ค า 20,000 บาท ต นและฝ่ ายช ายเป็นคนไปเลือกแหวนด้วยกันที่มาบุญครอง

หนูอยากรู้ว่าพี่เกมส์คิดอะไรอยู่ 9 ปี ไม่มีความหมาย ตนไม่เคยแสดงละครว่าเ สี ยใ จ ตนไม่เคยเ รี ย ก ร้ อ ง ความส นใ จด้วยการคิ ดสั้ น

ตนเ รี ย กกู้ ภั ย เองจริงในวันที่ 10 พฤศจิกายน หลังคิ ดสั้ น แต่ตนได้รับสายโทรศัพท์ของแม่ เพื่อจะบ อ ก ล า แต่แม่ได้เ ตื อ น ส ติ ต น ตนจึงได้เ รี ย ก กู้ ชี พ ตนไม่ได้อยากให้เรื่องราวบ า น ป ล า ย แบบนี้

ที่ตนโ พ ส ต์เ รื่ องร าวบนโ ซเ ชี ยล เพราะตนติ ดต่ อฝ่ ายช ายไม่ได้ ฝ่ ายช า ยไม่ย อ มจดทะเบียนสมรสแล้วห ายตั วไปเลย ตนขอให้เรื่องจบลงด้วยการที่ต่างคนต่างอยู่ โดยเรื่องค่ าใช้จ่ ายงานแต่งที่เ สี ยไปแล้ว ตนขอให้แม่ ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการดูแลเรื่องทาง ค ดี

ขอขอบคุณ                   โหนกระเเส , ทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวี

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.