ผักคื่นช่ายเป็นผักสวนครัวที่น่าปลูกเอาไว้แทบจะทุกบ้าน เนื่องจากเป็นผักที่อาจจะไปอยู่ในทุกเมนูนั่นเอง สำหรับใครที่สนใจการปลูกอยู่มาลงมือพร้อมกันเลย มันไม่ยุ่งย ากอย่ างที่คิด เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นเพียง 30 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ไม่ต้องรอนานเหมือนไม้ยืนต้นเลย มีขั้นตอนในการปลูกอย่ างไรมาติดตามได้พร้อมกันเลย

การปลูกผักคื่นช่าย

สำหรับแปลงปลูกนั้นให้พรวนดินแปลงก่อน 2 รอบโดยแต่ละรอบนั้นให้ตากดินเอาไว้ 5 – 10 วัน อย่ าลืมกำจัดวัชพืชออกไปด้วย แล้วในการพรวนดินในรอบที่ 2 นั้นให้เอาปุ๋ ยคอกมาผสมด้วย และในแต่ละแปลงเว้นช่องว่างประมาณ 40 เซนติเมตร ต่อไปพอเราเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็เพาะได้เลย อาจจะเพาะลงแปลงหรือกระบะเพาะก็ได้

โดยขนาดแปลงเพาะนั้นประมาณ 1 เมตรกำลังดีเลย ส่วนความย าวก็ตามแต่สะดวก พอต้นกล้าโตแล้วก็ย้ ายไปปลูกได้ หรือจะหยอดเมล็ดลงในหลุมเพาะก็ได้ 2 – 3 เมล็ด/หลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย บำรุงดูแลไปประมาณ 7 – 10 วัน แล้วหลังจากการงอกก็ค่อยย้ ายไปลงแปลงปลูกอีกที

เวลาย้ ายต้นกล้าก็ย้ ายปกติเหมือนพืชผักอื่น ๆ เลย แปลงปลูกเตรียมไว้ขนาด 1 – 2 เมตร ช่องว่างแปลงก็ให้อยู่ที่ 30 – 40 เซนติเมตร แล้วต้นกล้าจะเรียงกันเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถวจะอยู่ที่ 10 – 15 เซนติเมตร แต่ถ้าหากปลูกเยอะ ไม่อย ากจะย้ ายให้เสียเวลาก็หว่านลงแปลงปลูกเลยได้เหมือนกัน

การบำรุงดูแล

สำหรับการบำรุงนั้นจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกแรก ๆ ประมาณ 7 – 10 วัน จะยังต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต และเป็นผักที่ชอบความชื้น ทำการรดน้ำ 2 วัน/ครั้งก็ได้ บำรุงไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความแล้ง และอย่ าปล่อยให้ดินแห้ง ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ใส่หลังย้ ายกล้าปลูก 7 – 10 วัน หรือ 10 – 15 วัน หรืออาจจะใส่เพียง 1 ครั้งก็ได้ 15 – 20 วันหลังเมล็ดงอก ส่วนการปลูกแบบหว่านเมล็ดนั้นก็ใช้ปุ๋ ยคอกบำรุงได้เลย และคอยกำจัดวัชพืชด้วยทุก 20 วัน

การเก็บเกี่ยวผักคื่นช่าย

พอเราปลูกผักคื่นช่ายไปได้ประมาณ 20 – 30 วันหลังจากวันย้ ายกล้าก็ประมาณ 45 วัน จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว เราก็รดน้ำแล้วถอนขึ้นมาทั้งต้นเลยหรืออาจจะใช้มีดมาตัดที่โคนก็ได้ ซึ่งจะทำให้มีเก็บผักได้หลายครั้ง

ในการปลูกผักคื่นช่ายก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้เอง หากคุณอย ากจะลองปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองก็อย่ าพลาดที่จะปลูกผักชนิดนี้ด้วย ทานง่าย ประโยชน์เยอะ ระยะเวลาในการปลูกสั้นเก็บเกี่ยวได้เร็ว สามารถปลูกขายสร้างรายได้เพิ่มได้

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.